General Information

Welcome to Internet Banking

Vyřizujte si Vaše bankovní záležitosti kdykoliv a kdekoliv – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pro přihlášení stiskněte tlačítko "PŘIHLÁSIT" (vpravo nahoře) a zadejte Vaše přístupová data. Přenos dat je zabezpečen SSL-spojením. Seznamte se, prosím, s našimi "Zvláštními podmínkami pro Internetové bankovnictví" a dbejte našich bezpečnostních pokynů uvedených na portálu Internetového bankovnictví.

If you have any question please contact your advisor or our bank branches:

Using Instructions:

Additional information

Deadlines for acceptance of payment orders:

  • Through internet banking, the bank accepts payment orders on the bank's business days according to the deadlines specified in the fee schedule.
  • Payment orders submitted by the client later may be considered accepted by the bank as the following business day.