General Information

Welcome to Internet Banking

Vyřizujte si Vaše bankovní záležitosti kdykoliv a kdekoliv – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pro přihlášení stiskněte tlačítko "PŘIHLÁSIT" (vpravo nahoře) a zadejte Vaše přístupová data. Přenos dat je zabezpečen SSL-spojením. Seznamte se, prosím, s našimi "Zvláštními podmínkami pro Internetové bankovnictví" a dbejte našich bezpečnostních pokynů uvedených na portálu Internetového bankovnictví.

If you have any question please contact your advisor or our bank branches:

Using Instructions:

Internet Banking order execution time:

  • Monday - Friday: 10:00 a.m. and 4:00 p.m.
  • Orders received after 4:00 p.m. will be processed on the next business day.