Všeobecné informace

Vítejte v systému Internetového bankovnictví

Vyřizujte si Vaše bankovní záležitosti kdykoliv a kdekoliv – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pro přihlášení stiskněte tlačítko "PŘIHLÁSIT" (vpravo nahoře) a zadejte Vaše přístupová data. Přenos dat je zabezpečen SSL-spojením. Seznamte se, prosím, s našimi "Zvláštními podmínkami pro Internetové bankovnictví" a dbejte našich bezpečnostních pokynů uvedených na portálu Internetového bankovnictví.

V případě otázek a problémů kontaktuje, prosím, Vašeho poradce nebo jednu z našich poboček:

Návody:

Doplňující informace:

Lhůty pro přijetí platebních příkazů:

  • Prostřednictvím internetového bankovnictví přijímá banka příkazy k platbám v pracovní dny banky dle lhůt uvedených v sazebníku odměn.
  • Platební příkazy podané klientem později může banka považovat jako přijaté následující pracovní den.