Všeobecné informace

Vítejte v systému eBanking

Vyřizujte si Vaše bankovní záležitosti kdykoliv a kdekoliv – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pro přihlášení stiskněte tlačítko "PŘIHLÁSIT" (vpravo nahoře) a zadejte Vaše přístupová data. Přenos dat je zabezpečen SSL-spojením. Seznamte se, prosím, s našimi "Zvláštními podmínkami pro OnlineBanking" a dbejte našich bezpečnostních pokynů uvedených na eBanking portálu.

V případě otázek a problémů kontaktuje, prosím, Vašeho poradce nebo jednu z našich poboček:

Návody:

Termíny zpracování eBanking příkazů:

  • Zpracování obdržených příkazů se provádí v pracovní dny v 10:00 a 16:00 hodin.
  • Příkazy přijaté po 16. hodině budou zpracovány následující pracovní den.